GIORNATE E CONVEGNI REGIONALI

2018 Firenze

Infermieri di Nefrologia oggi: tra scienza, tecnica e umanità

     

 

 

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva